Techniek achter geluid

Het is heel verleidelijk om de microfooningang van de camera op automatisch te zetten. De camera regelt dan zelf het volume. Het geluid is dan nooit te hard. Maar als er even niks gezegd wordt begint de volumeregelaar omhoog te lopen totdat het achtergrondgeluid van bijvoorbeeld koelkasten en verkeer etc. net zo hard klinkt als het stemgeluid. 

Zodra iemand begint te praten is de eerste klank veel te hard en daarna wordt het volume weer naar beneden geregeld. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. We testen vooraf altijd iemands stemvolume en stellen dit geluid met de hand af. We houden er rekening mee dat iemand in zijn enthousiasme vaak luider spreekt dan normaal.

Een afbeelding van een paneel voor geluidsinput